Volwassenen

Vanuit ons professionele team van Praktijk Denktank bieden we een hooggekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod voor jong volwassenen (18-30 jaar) die hulp nodig hebben op mentaal vlak. 

Tussen je 18e en 30ste levensjaar gebeurt er veel. Je maakt eigen keuzes op het gebied van wonen, studeren, werken, relaties en vriendschappen. Dit kan soms uitdagend zijn. Vaak vind je een oplossing met de hulp van ouders of vrienden. Maar soms raak je verstrikt in je gevoelens en gedachten, of krijg je te maken met ernstige psychische problemen. Ons gespecialiseerde team voor jongvolwassenen staat klaar om je te ondersteunen, bijvoorbeeld als je: 

Als je je erg somber voelt;
als je erg bang bent;
als je erg in de war bent;
als je last hebt van sterk wisselende stemmingen;
als je problemen hebt met het maken van contact;
als je klachten hebt na een heftige gebeurtenis (trauma);
of als je vastloopt op verschillende terreinen van je leven.

Als duidelijk is wat je belangrijkste problemen zijn, bespreken we welke behandeling voor jou het beste is. Vaak kiezen we een combinatie van behandelvormen.

Een goede (online)behandeling start met de juiste diagnostiek en advies. Onze praktijk hanteert bewezen effectieve behandelmethoden. Ons beleid is gericht op zorg op maat, het uitgangspunt is kortdurend (online) behandelen en langer durend als het nodig is. 

Onderwerpen die onder andere onder de dienstverlening vallen zijn:  
Voor de financiering zie de pagina over tarieven. 
In de praktijk is er een kwaliteitsstatuut omtrent volwassenenzorg beschikbaar.