Werkwijze

Bij Praktijk Denktank is elk kind uniek en verdient daarom advies en ondersteuning op maat. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen verhaal en een persoonlijke reden om zich aan te melden. Daarbij wordt er gewerkt vanuit een cliëntgerichte benadering.

Zo werken wij

  • Mogelijk vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Intake gesprek
  • Uitzetten zorgplan (begeleiding/behandeling/systemisch/ambulant of onderzoek)
  • Bij begeleiding of behandeling: opstellen zorgplan en bespreken met ouders/kind, daarna start. Er volgen tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie, na eindevaluatie is er sprake van afronding
  • Bij onderzoek: opstellen zorgplan en bespreken met ouders/kind, inplannen onderzoek ochtenden, opstellen onderzoeksverslag, bespreken onderzoeksverslag, advisering en eventueel vervolgtraject.
  • Klanttevredenheid op het einde.