Team Praktijk Denktank

Bij de praktijk werken diverse deskundige gedragsdeskundigen. Zij houden zich voornamelijk bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding bij kinderen, jeugdigen, hun ouders en het systeem. Onze medewerkers worden daarbij ondersteund door het management en het secretariaat. 

Registraties
Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd bij beroepsverenigingen (NVO of NIP), het BIG register en/of bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).