Vertrouwenspersonen

Jeugdstem Vertrouwenspersonen 

Wat we doen

Heb jij te maken met de jeugdzorg? Dan is het goed om te weten dat je altijd kunt praten met een van onze vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken.

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. Daarbij geldt altijd: jij bepaalt wat er gebeurt. Het enige dat de vertrouwenspersoon doet is jou zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen.

Voor wie is jeugdstem er? 

Ieder kind, elke jongere en elke (pleeg)- ouder die te maken heeft met jeugdzorg kan ons inschakelen. Soms verblijven de kinderen en jongeren niet thuis maar in een (open of gesloten) jeugdzorginstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersonen gaan met vaste regelmaat op bezoek in deze instellingen. Zo zijn zij zichtbaar en direct benaderbaar voor jongeren die dan meteen vragen kunnen stellen of klachten bespreken met hun vaste vertrouwenspersoon.

Ook jongeren die ambulante behandeling ontvangen kunnen een beroep op ons doen. De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor cliënten van Centra voor Jeugd & Gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdzorg uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

We zijn bereikbaar

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website. In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat.

Wil je contact? Klik dan op onderstaande link:
Contact | Jeugdstem