Verwijzers

Aanmelden door zorgverleners

Verwijzen kan niet zonder verwijsbrief. Daarin vermeldt u de NAW-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt, is een verwijsbrief nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor verwijzing:

  • Via zorgdomein
  • Via zorgmail, papier en telefonisch.

Praktijk Denktank B.V. heeft contracten met 30 gemeenten onder AGB code 94066256 (Regio Achterhoek, Regio Midden Ijssel Oost Veluwe, Regio Twente)

Aanmelden door wijkteams

Wijkteams kunnen cliënten aanmelden via een iJW bericht, mail of telefonisch overleggen over een verwijzing.

Zorgaanbod

We bieden ondersteuning, behandeling, systemische behandeling, groepsondersteuning/behandeling aan kinderen en jongeren en hun systeem. De doelgroep is kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 0-18 jaar, hun ouders en omgeving.