Bijtank Groepen

Bij Praktijk Denktank kunt u verschillende ‘Bijtank-groepen’ volgen. Groepen worden gestart indien er minimum aantal cliënten is aangemeld voor de groep. 

Domeinen
Er zijn verschillende groepen binnen Praktijk Denktank mogelijk, zowel op thema als leeftijd. 


Voorbeelden van groepen: 
- Beeldende therapie (sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfvertrouwen) 
- ACT4Kids groep (ACT4kids is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy. Het leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn)
- Angstproblematiek
- Stemmingsproblematiek 
- Schooluitval groep met als doel reïntegratie naar school 
- Agressieregulatie groep (ART) 
- Sociale vaardigheden groep
- Weerbaarheid groep 
- Faalangstreducatie groep 
- Psycho-educatiegroepen (ADHD, ODD, ASS) 
- Combinatiegroepen per dagdeel (psycho-educatie, beeldende therapie, ervaringsgerichte therapie in de combinatie met ACT of CGT) bijvoorbeeld bij stemmingsproblematiek. 
- Huiswerkcoaching (aanleren van vaardigheden en strategieën)