Over ons

Onderscheidend vermogen van onze praktijk

Praktijk Denktank B.V. biedt zorg aan kinderen en jongeren in verschillende levensfases en met diverse leer- en gedragsproblemen. Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er grote of kleine zorgen ontstaan. De oplossingen zijn niet altijd even eenvoudig en het verdient dan ook meer dan alleen symptoombestrijding of een algemeen advies. Bij Praktijk Denktank B.V. is elk kind uniek en verdient daarom advies en ondersteuning op maat. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen verhaal en een persoonlijke reden om zich aan te melden. Daarbij wordt er gewerkt vanuit een cliëntgerichte benadering. De cliënt wordt hierbij gezien als deskundige van zijn of haar leven. Praktijk Denktank B.V. gaat er vanuit dat de cliënt zelf de oplossing van het probleem in zich heeft, maar het zich hier niet altijd bewust van is. Samen wordt er gezocht naar oplossingen voor het probleem. We gaan uit van de unieke situatie waarin elk kind zich bevindt en wordt niet gewerkt met standaardbehandelingen. Samen met u en eventueel derden wordt gekeken welke begeleiding voor uw zoon/dochter dient te worden opgezet. Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen behandelingen, waarin samen met de desbetreffende begeleider/behandelaar/diagnost en diens ervaring gekeken zal worden hoe het grootst mogelijk effect bereikt kan worden. Uw kind en u als ouders zijn daarbij de centrale spil en samen wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is.


Positieve benadering
Praktijk Denktank B.V. handelt vanuit een positieve benadering, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de krachten en de mogelijkheden van een kind en niet naar de gebreken. Het is belangrijk dat het kind altijd serieus genomen wordt en dat er goed geluisterd wordt naar het kind zelf. Op deze manier kan er veiligheid, rust en vertrouwen gecreëerd worden en dat is de basis van waaruit er gewerkt kan worden aan balans in de ontwikkeling van een kind. Verder is de inbreng van het kind erg belangrijk, het ontdekken en inzetten van eigen talenten en interesses wordt zeker gestimuleerd. Praktijk Denktank B.V. werkt samen met ouders, gezinnen en eventueel scholen (mits gewenst) en biedt daarbij de benodigde ondersteuning. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden tussen de schakels zodat de zorg zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. We vinden het belangrijk om altijd in mogelijkheden te denken en diagnose en behandeling niet te zien als etiketjes/labeltjes plakken. Elk kind/jongere heeft kwaliteiten/mogelijkheden; samen op zoek gaan hiernaar en met elkaar dit verwezenlijken vormt het uitgangspunt.

Resultaat gericht
De zorg die Praktijk Denktank B.V. biedt is resultaat gericht. Om de resultaten zo goed mogelijk zichtbaar te maken worden er handelings- en evaluatieverslagen gemaakt. Goed onderzoek en de juiste begeleiding zijn van essentieel belang om een kind een positieve ontwikkeling te laten doorlopen.

Kleinschalig
Praktijk Denktank B.V. is een kleinschalige praktijk die ervaring heeft in het diagnosticeren en behandelen/begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen (zoals bijvoorbeeld scholen).

De hoofdlocatie is gelegen aan de Geesterse Binnenweg 58 te Borculo. 

De nevenlocatie is gelegen aan de Wiedenbroeksingel 4 in Haaksbergen

KVK: 82619786


Deskundigheidsbevordering team
Als team vinden wij het belangrijk om steeds nauw aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen op gebied van diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen.

Deelname aan intervisiegroepen, volgen van cursussen, studiedagen en congressen en multidisciplinair overleg vormen daarbij het uitgangspunt.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Wij zullen te allen tijde in het belang van uw kind te handelen en daarbij onze expertise geheel inzetten om de klachten in beeld te brengen en uw zoon/dochter binnen zijn/haar mogelijkheden in hun kracht te zetten. Daarom horen wij graag na het opstellen van de rapportage, nabespreking van het gehele onderzoek en de behandeling hoe u als ouders het gehele traject heeft ervaren. Wij sturen u dan ook na afloop een klanttevredenheidsvragenlijst toe. Deze vragenlijst zal worden gebruikt om ons afstemmingsaanbod en de organisatie binnen onze praktijk continu te blijven verbeteren.